Kosten rechtsbijstand

Voor de diensten van advocaat bent u een vergoeding verschuldigd.
Hoeveel u moet betalen hangt van verschillende factoren af.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Als het inkomen en vermogen van u als particulier voldoende laag zijn, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. 
Populair gezegd is er dan sprake van een toevoeging.
Indien u een partner hebt, dan wordt ook gekeken naar zijn of haar inkomen en vermogen.
De normen die gelden voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.
Deze normen vindt u op  de site van de Raad voor Rechtsbijstand bij Informatie voor rechtzoekenden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is niet kosteloos. U betaalt altijd een eigen bijdrage.
De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald. 
De aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door uw advocaat verzorgd.

Voordat u uw advocaat een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand laat verzorgen is het verstandig
telefonisch contact op te nemen met Het Juridisch Loket:  telefoonnummer 0900 - 8020. 
Het Juridisch Loket kan u op uw verzoek verwijzen naar een advocaat. Daardoor kan de eigen bijdrage verlaagd worden.

Advocatenkantoor Johannink werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. 

N.B.: Advocatenkantoor Johannink kan niet in alle rechtsgebieden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand werken!

Rechtsbijstandsverzekering -  Rechtsschutzversicherung
Indien u een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan kunnen de kosten van uw advocaat vergoed worden door
de verzekeringsmaatschappij.
Dat kan vaak ook op basis van een in Duitsland afgesloten Rechtsschutzversicherung.
Informeer vooraf bij uw verzekeringsmaatschappij naar de voorwaarden.
De verzekeringspolis bepaalt voor welke geschillen u verzekerd bent en tot welk bedrag.
Ook bepaalt de polis welk bedrag u eventueel als eigen risico zelf moet betalen.

Volgens het Hof van Justitie EU hebben personen met een rechtsbijstandverzekering het recht zelf een advocaat
voor een gerechtelijke procedure te kiezen, ook als het gaat om een procedure waarbij bijstand door een advocaat
niet verplicht is. Dit geldt ook bij een administratieve bezwaarprocedures, zoals de procedure bij het UWV
voor een ontslagvergunning.

Uurtarief
Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en wanneer er ook geen toereikende
rechtsbijstandsverzekering is, dan betaalt u aan uw advocaat een honorarium vermeerderd met kantoorkosten en BTW.
Kosten die met de behandeling van uw zaak te maken hebben worden ook aan u doorberekend.
 Denk daarbij bijvoorbeeld aan griffierecht, uittreksels en deurwaarderskosten.

Informatief gesprek
Een kosteloos informatief gesprek hoort tot de mogelijkheden. Geeft u wel vooraf aan dat u een dergelijk gesprek wenst.