Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.
Daarbij gaat het om meer dan alleen lonen en verplichtingen.
Bedrijven, maar ook erg veel gezinnen zijn afhankelijk van goed functionerende
arbeidsverhoudingen.
Conflicten tussen werkgevers en werknemers kunnen grote gevolgen hebben
voor zowel de ondernemer/werkgever als voor de werknemer.

Werkgever en werknemer

Advocatenkantoor Johannink behartigt de belangen van zowel de werkgever als de werknemer.

Preventief

Het liefst werken we preventief: problemen voorkomen.
Door mee te denken en in een vroeg stadium te adviseren.
Dan praten we bijvoorbeeld over:

 • dossieropbouw,
 • ontslag op staande voet,
 • minnelijke regelingen en beëindigingsovereenkomsten,
 • transitievergoeding,
 • ketenaansprakelijkheid,
 • reorganisaties,
 • rechten en plichten bij ziekte van de werknemer.

Procederen

Als het nodig is, dan procederen we voor u bij het UWV, de kantonrechter
en het gerechtshof.

Uw vragen

Hebt u behoefte aan advies of een second opinion over de volgende of over
vele andere onderwerpen? Denk aan:

 • dossier- en procesbegeleiding,
 • ontslagvergunning en ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
 • arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsverhoudingen,
 • ziekte en re-integratie,
 • arbeidsongevallen, 
 • werkweigering en schorsing.

Kijk voor de ontwikkelingen in het arbeidsrecht hieronder bij Actuele ontwikkelingen in het recht.

Neem contact op met ons advocatenkantoor

Jacques Johannink is lid van de Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten.