Arbeidsrechtelijke kwesties

Binnen het arbeidsrecht kunnen zich veel problemen voordoen, zelfs al voordat een arbeidsovereenkomst
tot stand is gekomen en ook nog nadat een arbeidsovereenkomst is geëindigd.
Hieronder volgt een kort, dus absoluut niet volledig, overzicht van kwesties die in het arbeidsrecht  aan de orde kunnen komen.

Sollicitatiefase
Op welke gronden mag een sollicitant worden afgewezen?
Meldt de sollicitant wel alles wat hij met het oog op zijn capaciteiten en gezondheid in relatie tot de functie en de aard
van het werk moet vertellen?
Mag er altijd een medische keuring worden geëist?
Mag de werkgever eisen dat de werknemer in dienst treedt bij een uitzendbureau, terwijl de personeelsadvertentie dit niet aangaf?

Faillissement werkgever
De curator en de werknemer kunnen in die situatie de arbeidsovereenkomst opzeggen.
Kan een werknemer eisen dat hij bij een doorstart door de nieuwe ondernemer wordt aangenomen?
Wie betaalt het loon als de curator aan het personeel vraagt door te werken?

Na een doorstart  bij een faillissement
Als de "doorstarter" personeel aanneemt dat eerder bij de failliete werkgever in dienst was, moet de  nieuwe werkgever dan
rekening houden met alle aspecten van de oude arbeidsovereenkomsten? 

Bij een bedrijfsovername of een opvolging in het kader van een aanbesteding
Wanneer moet de opvolgend ondernemer alle personeelsleden van de vorige ondernemer mee overnemen?
Kan aan het personeel dat door de opvolgend ondernemer wordt overgenomen een arbeidsovereenkomst met slechtere
dan de oude arbeidsvoorwaarden en ook nog met een proeftijd worden aangeboden?

De leeftijd van de werknemer
Vanaf wanneer kan een minderjarige werknemer zelf een arbeidsovereenkomst aangaan en zelfstandig tegen
de werkgever optreden?
Het minimum loon is gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer.
De leeftijd is ook van belang bij het berekenen van de transitievergoeding.

Ondernemingsraad
De wet bepaalt wanneer een ondernemer verplicht is een ondernemingsraad in te stellen.
Wat moet er gebeuren wanneer er onvoldoende kandidaten zijn voor een ondernemingsraad?
In welke kwesties moet de ondernemingsraad worden gevraagd om advies en om instemming?
Wat kunnen ondernemingsraad en ondernemer doen wanneer zij het met elkaar niet eens zijn?

Sociaal plan
Een ondernemer kan met de ondernemingsraad een sociaal plan afspreken.
Welke waarde heeft een dergelijke sociaal plan?
Is dat anders dan een sociaal plan waar de vakbonden bij zijn betrokken?

Arbeidsomstandigheden
Men denkt hierbij meestal aan gevaarlijke situaties waarbij lichamelijk letsel kan ontstaan.
Arbeidsomstandigheden hebben ook betrekking op psychosociale belasting.
Denk daarbij aan agressie, geweld, pesten en intimidatie.
Ook in dat opzicht heeft de werkgever een taak.

Arbeidsongevallen
Meestal is wel duidelijk voor welk letsel een werkgever aansprakelijk is.
Is de werkgever ook aansprakelijk voor ongevallen die een werknemer overkomen op weg naar werk of naar huis?

Vreemdelingen
Kan een werkgever zonder problemen vreemdelingen voor zich laten werken of is er een vergunning voor nodig?
Wat als een ondernemer, zonder dat hij dat wist, illegalen inhuurt via een uitzend- of payrollbedrijf?
Wie is aansprakelijk voor een eventuele boete?  

Internationaal
Welke regels gelden voor een in Nederland werkende Duitser in dienst van een Amerikaans bedrijf?
Moet iedereen die in Nederland werkt het zelfde loon hebben, ongeacht de nationaliteit?
Welke invloed heeft de regelgeving van de Europese Unie?
Kan een Nederlandse werkgever in Nederland een ontslagprocedure aanhangig maken als het gaat om bijvoorbeeld
Duitse of Belgische werknemers?

 

 

Ga terug naar rechtsgebieden of naar arbeidsrecht algemeen of naar actualiteiten in het arbeidsrecht.