Actuele ontwikkelingen in het recht

Arbeidsrecht:

Gevolgen van het Regeerakoord van 10 oktober 2017

In het regeerakkoord dat leidde tot het Kabinet Rutte III wordt voorgesteld om meerdere onderdelen
van het nog nieuwe arbeidsrecht (Wet werk en zekerheid; 2015/2016) te wijzigen.

Als die wijzigingen doorgaan, dan verandert er veel, onder andere:

 • De ontslaggronden hoeven niet ieder voor zich voldragen te zijn, maar kunnen elkaar ook ondersteunen/aanvullen.
     Daardoor is een ontslag of ontbinding van een arbeidsovereenkomst eerder mogelijk;
 • De hoogte van de transitievergoeding zal anders worden berekend, terwijl scholingskosten gemakklijker verrekend
     kunnen worden met  de transitievergoeding;
 • Werkgevers gaan misschien een compensatie krijgen voor de door hen te betalen transitievergoeding
     bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.
 • De loondoorbetalingsperiode bij ziekte van personeel wordt bij kleine werknemers verkort naar één jaar.

Personen en familierecht:

 • Intrekking wetsvoorstel “Echtscheiding zonder rechter” 1 november 2017
  Op 1 november 2017 heeft het nieuwe kabinet het wetsvoorstel “Echtscheiding zonder rechter” ingetrokken.
  Het wetsvoorstel moest ervoor zorgen dat echtparen, die het onderling eens zijn en geen minderjarige
  kinderen hebben, via de ambtenaar van de burgerlijke stand zouden kunnen scheiden.
  Vooralsnog zullen alle echtscheidingen dus door de rechter uitgesproken moeten worden.
 • Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2018
  Het percentage waarmee alimentatiebedragen per 1 januari 2018 worden aangepast bedraagt 1,5%.
  Een alimentatiebedrag van bijvoorbeeld € 250,00 per maand komt dan per 1 januari 2018 uit op € 253,75.
  De rechter kan de werking van de indexering uitsluiten of beperken.
  Partijen kunnen de werking van de indexering ook beperken of uitsluiten.
  Het is verstandig een dergelijke afspraak schriftelijk vast te leggen.
 • Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018
  Wie vanaf 1 januari 2018 in Nederland trouwt heeft niet meer automatisch te maken met
  een "algehele" gemeenschap van goederen. Elk van de nieuwe echtgenoten houdt een eigen vermogen.
  Er ontstaat daarnaast ook nog een gemeenschappelijk vermogen. 
  Huwelijkse voorwaarden om van het wettelijke systeem af te kunnen wijken blijven mogelijk.

Ga terug naar het algemene overzicht rechtsgebieden.