Huurrecht

In Nederland worden veel objecten gehuurd.
Denk aan woonruimte (ook woonwagens).
Denk ook aan bedrijfsruimte (winkels, kantoren en andere bedrijfspanden), garages, opslagruimte, auto’s en fietsen.
Conflicten tussen huurders en verhuurders kunnen grote gevolgen hebben.
In het uiterste geval is dat een gedwongen ontruiming van een woning of van een bedrijfspand.

Verhuurder en huurder

Advocatenkantoor Johannink behartigt de belangen van zowel de huurder als verhuurder.
Daarbij maakt het niet uit of het gaat om de huur van woonruimte, bedrijfsruimte of ander object.
Als het nodig is, dan procederen we voor u bij de kantonrechter en bij het gerechtshof.
Als uw zaak dat noodzakelijk maakt, dan voeren we een kort geding.

Woonruimte

Het huurrecht dat op woonruimte betrekking heeft, kent bescherming van de huurder.
Dat wil niet zeggen dat alleen de huurder het voor het zeggen heeft. Er zijn regels die
voor zowel huurder als verhuurder gelden, bijvoorbeeld over het onderhoud,
aanpassingen aan de woning, huurprijs en kosten van nutsvoorzieningen en servicekosten.
Er zijn ook regels over medehuur, onderhuur, woningruil, het eventueel renoveren van de woning
door de verhuurder en kwaliteitsverbeteringen die de huurder wenst.
Het meest ingrijpend zijn de regels over het beëindigen van de huurovereenkomst.

Bedrijfsruimte

Bij bedrijfsruimte gelden andere regels, vooral wanneer het gaat om het einde van de huurovereenkomst.
Vaak heeft de huurder huurbescherming, soms heeft de huurder alleen ontruimingsbescherming.
Bij de bescherming van de huurder van winkels en vergelijkbare bedrijfsruimte spelen economische factoren een rol.
De regels over het einde van de huurovereenkomst zijn daardoor anders dan bij woonruimte.
Voor bepaalde huurovereenkomsten moet de kantonrechter toestemming geven.
Er zijn ook regels voor een voorgenomen bedrijfsoverdracht. Dat is aan de orde wanneer een
ondernemer-huurder zijn onderneming en huurovereenkomst wil overdragen aan een bedrijfsopvolger.

Vragen?

Hebt u vragen over de volgende of andere onderwerpen?

  • Huur van woonruimte en de gevolgen van een echtscheiding.
  • De betekenis van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • De Leegstandswet en de huurovereenkomst.
  • Tijdelijke verhuur.
  • De huuropzegging.
  • Een aanpassing van de huurprijs, omdat er een kwaliteitsverbetering is.
  • Een veiling van het gehuurde pand, terwijl de hypotheekbank (bij een huurbeding) geen toestemming gaf tot verhuur.
  • Een huurprijswijziging bij bedrijfsruimte, nadat de vijfjaren- of andere termijn is verstreken. 
  • Een indeplaatsstelling van de huurder, als deze zijn bedrijf wil overdragen aan een andere ondernemer.
  • De rechten van de ex-huurder op een vergoeding als de verhuurder, die de huur heeft opgezegd, een voordeel heeft vanwege de bedrijfsactiviteiten van de ex-huurder.

Neem dan contact op met ons advocatenkantoor