Personen- en familierecht

Personen- en familierecht wordt vaak in verband gebracht met emoties.
Voor een deel is dat logisch. Denk aan teleurstellingen rond scheidingen en aan zorgen rond kinderen.
Maar bij een echtscheiding, een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een verbroken samenleving spelen zakelijke kwesties ook een grote rol.

Kinderalimentatie, partneralimentatie en de boedelscheiding zijn zakelijke kwesties die goed geregeld moeten worden.
Bij een scheiding spelen de eventuele huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden een belangrijke rol. De afwikkeling van deze voorwaarden gaat niet altijd gemakkelijk en kan problemen opleveren.
Met of zonder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden: er zal veel geregeld moeten worden. Denk aan kwesties als een huurwoning of eigen woning, banktegoeden, inboedel- en andere goederen, schulden, aandelen in een bedrijf, pensioenkwesties, etc.
Als de scheidende partners of een van hen een bedrijf hebben, dan speelt er een extra problematiek.

In overleg met elkaar scheiden en zo veel mogelijk alles regelen
Vaak treed ik voor één van de scheidende partners op.
Dat hoeft niet. Ik  verzorg veel scheidingen waarbij de scheidende partners gezamenlijk bij mij aan tafel zitten. In een constructieve sfeer werken wij dan samen aan regelingen die voor beide “partijen” voordelen hebben. Zolang er samen gepraat wordt is er immers veel meer mogelijk!
Het alleen kijken naar het eigen belang en naar eigen emoties levert verharding van standpunten en (meer) strijd op. 
Een gemeenschappelijke regeling kan vele jaren van kostbare strijd voorkomen.

Ouderschapsplan  Convenant
Afspraken van de scheidende partners met betrekking tot kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.
Daarbij hoeft het overigens niet alleen te gaan om alimentatie, omgang en zorgverdeling .
Afspraken die betrekking hebben op bijvoorbeeld partneralimentatie en de diverse vermogensrechtelijke kwesties, komen in een convenant.

Alimentatiekwesties
Ik verzorg, ook voor ondernemers, de berekeningen die betrekking hebben op de alimentatie voor kinderen en op partneralimentatie. 

Uw eigen adviseurs
Uw problematiek kan het nodig maken om in overleg te treden met uw eigen adviseurs, zoals bijvoorbeeld een accountant,  fiscalist, makelaar of notaris. 
De inbreng van deze deskundigen is van belang om goede  afspraken te maken en om een goede waardering van diverse vermogensbestanddelen te krijgen.

Meer personen- en familierecht
Het personen- en familierecht heeft niet alleen betrekking op scheidende partners en hun kinderen.
Denk bijvoorbeeld aan de erkenning van kinderen of kwesties rond het gezag of voogdij.
Er is een wettelijke geschillenregeling die ziet op meningsverschillen tussen de ouders over de uitoefening van het gezag over de kinderen.
Het bewind over het vermogen van kinderen kan tussen de ouders ook een conflict opleveren.
Personen- en familierecht speelt ook een rol wanneer er maatregelen moeten worden getroffen om kinderen fysiek en in hun ontwikkeling te beschermen.

Adoptie, curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, zijn ook onderwerpen die een rol spelen in het personen- en familierecht.

 

Kijk voor de ontwikkelingen in het Personen- en familierecht hieronder bij Actuele ontwikkelingen in het recht.

Vragen? Neem contact op met ons advocatenkantoor.

 

 Ga terug naar het algemene overzicht rechtsgebieden