Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Johannink is actief op het gebied van het algemene civiel recht.
Het civiele recht is het terrein waar burgers, bedrijven en  ook overheden overeenkomsten met elkaar kunnen sluiten .
 Voorbeelden zijn contracten zoals koop, financieringen, schenkingen, opdrachten, huur,  arbeidsovereenkomsten,
aanneming van werk en verzekeringen.
Het civiele recht is ook aan de orde wanneer er schade is door bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.   
Zonder dat er sprake is van overeenkomsten of een onrechtmatige daad, kunnen civielrechtelijke geschillen ook
ontstaan door een relatie als buur (het burenrecht) en door een relatie als familielid (het personen- en familierecht en erfrecht). 

Om in het civiele recht "gelijk" te krijgen moet er regelmatig geprocedeerd worden. Dan wordt het burgerlijk procesrecht toegepast

Voor meer informatie over de volgende onderwerpen klikt u op het onderwerp: