Procederen

Proceservaring
Wij treden in civiele zaken op bij alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland.
Tot de rechtbanken horen ook de kantonrechters.
De gerechtshoven behandelen vooral de zaken waarbij hoger beroep is ingesteld.
We treden ook op in kort gedingen, zowel voor de gewone rechtbank als bij de kantonrechter.
Wij geven ook een advies of second opinion.
Dat kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich afvraagt of een procedure of het instellen van hoger beroep zinvol kan zijn.

Zelf procederen of niet
In veel gevallen mogen burgers hun zaak zelf aan de rechter voorleggen. Ze kunnen dan zonder advocaat optreden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld in het bestuursrecht en bij de kantonrechter in civiele zaken.
Dat een advocaat niet hoeft te worden ingeschakeld, betekent niet dat het altijd verstandig is zonder advocaat te procederen.
Weet u wat voor een rechter belangrijk is in het kader van uw geschil? Wat moet bewezen worden en door wie? 
De rechter mag een procespartij niet helpen, ook niet als de ene partij geen advocaat heeft en de andere partij wel.

Verplichte procesvertegenwoordiging
De wet bepaalt wanneer een advocaat moet worden ingeschakeld. Dan mag u bijvoorbeeld niet zelf verweer voeren.
Dat is in bijna alle civiele procedures bij de rechtbank en het gerechtshof het geval.

Procesregels veranderen vaak
De wetgever werkt aan een systeem om ook in het civiele recht het procederen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.
Het arbeidsrecht heeft sinds juli 2015 nieuwe procesregels.

Beslag- en executierecht

Deurwaarders leggen beslag. Dat doen zij meestal op basis van een uitspraak van een rechter.
Beslagen kunnen veel schade veroorzaken. 
Om die reden worden door advocaten regelmatig kort gedingen gevoerd om een beslag op te laten heffen.  
Een beslag kan bijvoorbeeld te ingrijpend en te schadelijk, zijn gelet op de vordering van een schuldeiser.
Soms blijkt dat een rechter een vonnis heeft gewezen op basis van een niet bestaande vordering.
Dan is het leggen van een beslag op basis van dat vonnis onrechtmatig. Ingrijpen is dan nodig.

Advocaten kunnen aan de rechter ook toestemming vragen om beslag te mogen laten leggen nog voordat in
een zaak een beslissing is gegeven. Dat beslag heeft dan tot doel vermogensbestanddelen te bevriezen in afwachting  
van de uitspraak van de rechter over de zaak.

Advocatenkantoor Johannink wordt betrokken bij kort gedingen in beslagkwesties en bij verzoeken tot het krijgen van verlof tot beslaglegging.

 

Vragen? Neem contact op met ons advocatenkantoor.

 

Ga terug naar het algemene overzicht rechtsgebieden